EyeSpyFX Webcam 1.6

EyeSpyFX Webcam 1.6

EyeSpyFX – Shareware –
Eyespyfx Mobile enables you to view your webcam through a mobile phone. Supported models: Any WAP or iMode based colour picture phone and pocket PC's / Palm devices.
The webcam can also be viewed on a standard pc.

Using a standard web cam EyeSpyFX - Mobile will broadcast a web cam page that is optimised to suit your mobile phone. It also broadcasts a live web cam page viewable on a regular PC browser. The PC that is broadcasting can have a fixed or dynamically assigned IP address.
When the software is on it sends a "live" message to the EyeSpyFX Live Listings with the camera name and address. The live listings are available on both pc & phone.

View your home web cam from anywhere using your mobile phone web browser and/or PC browser
Optimise the image size to suit your phone
Broadcast from your home PC using a standard web cam
Works with fixed and dynamically assigned IP addresses

Password protect your cam

Take snapshots from a remote location

Chat box on PC browser view

Live camera listings maintained by EyeSpyFX

20 day free trail….download now!

Tổng quan

EyeSpyFX Webcam là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi EyeSpyFX.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của EyeSpyFX Webcam là 1.6, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

EyeSpyFX Webcam đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

EyeSpyFX Webcam Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho EyeSpyFX Webcam!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có EyeSpyFX Webcam cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản